function registerListener() { window.wixDevelopersAnalytics.register( 'cf06bdf3-5bab-4f20-b165-97fb723dac6a', (eventName, eventParams, options) => { const XSRFToken = getXSRFTokenFromCookie() fetch( `${window.location.origin}/_serverless/analytics-reporter/facebook/event`, { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'X-XSRF-TOKEN': XSRFToken, }, body: JSON.stringify({ eventName, data: eventParams }), }, ); }, ); function getXSRFTokenFromCookie() { var match = document.cookie.match(new RegExp("XSRF-TOKEN=(.+?);")); return match ? match[1] : ""; } } window.wixDevelopersAnalytics ? registerListener() : window.addEventListener('wixDevelopersAnalyticsReady', registerListener);
top of page
pozadi 1_edited.jpg

Děkujeme Vám za odeslání kontaktního formuláře.

Do 24 hodin Vás kontaktujeme a probereme s Vámi bližší podrobnosti.
pozadi_80.jpg

Víte, že...

pokud jste dostali pokutu z finančního úřadu za podání kontrolního hlášení ve špatném formátu, Nejvyšší správní soud rozhodnul (v únoru 2023), že se finanční zpráva této pokuty domáhat nemůže. Lze zažádat o přezkum a domáhat se vrácení.

Bližší informace naleznete v našem videu.

bottom of page