top of page

Poskytnutí daru Ukrajině

1. 12. 2022

Pokud jste v letošním roce poskytnuli dar Ukrajině nebo osobě z Ukrajiny, jedná se o bezúplatné plnění, které si lze odečíst od základu daně (za splnění určitých podmínek).Dar se může poskytnout:

  1. Přímo Ukrajině

  2. Fyzické osobě s bydlištěm na území Ukrajiny

  3. Právnické osobě se sídlem na území Ukrajiny


Příjemce musí splňovat


Musí se jednat o obce, kraje, organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny.


Odečíst dar od základu daně si mohou i daňoví rezidenti Ukrajiny, pokud však prokážou, že více jak 90% zdanitelných příjmů je ze zdrojů na území České republiky.


Dar jako daňový náklad

V případě, že nechcete dar odečíst od základu daně, je zde poprvé možnost uplatnit dar rovnou do účetnictví jako daňový náklad. Musí se ale jednat o nepeněžitý dar (potraviny, hygienické potřeby, atd.)


Výše daru

Pokud je dárce fyzická osoba, pak hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč nebo přesáhnout 2% základu daně. Pokud je dárce právnická osoba, pak hodnota daru musí činit alespoň 2 000 Kč.


Celkem lze odečíst maximálně 30 % ze základu daně. To platí jak pro fyzické, tak i právnické osoby.

bottom of page